Trang tin VinaREN

Hội nghị trực tuyến về thực hiện nghị định 115 và nghị định 80

Ngày 29/05/2009 Bộ Khoa học và công nghệ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về việc thực hiện nghị định 115 và nghị định 80 về chuyển đổi các tổ chức hoạt động khoa học công nghệ.

Ngày 29/5, tại Hà Nội, Bộ KH&CN đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 5/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức KH&CN công lập (gọi tắt là Nghị định 115) và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp KH&CN (gọi tắt là Nghị định 80). Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam  - VinaREN được giao nhiệm vụ tổ chức và phục vụ kỹ thuật cho Hội nghị. Hội nghị được tổ chức tại các đầu cầu Hà Nội (02 điểm, tại Tổng cục Đo lường Tiêu chuẩn Chất lượng và Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia), Tp. Hồ Chí Minh (tại Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh), Tp. Đà Nẵng (tại Đại học Đà Nẵng), Tp. Cần Thơ  (tại Trường đại học Cần Thơ) và Tp. Vinh (tại Trường đại học Vinh). Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ cùng hơn 800 đại biểu thuộc các Sở Khoa học và Công nghệ, các Sở, Ban ngành và các doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong cả nước đã tới dự. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Văn Phong đã phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã nghe báo cáo của Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân về tình hình triển khai thực hiện Nghị định 115 của Chính phủ về cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm của các tổ chức KH&CN công lập và Nghị định 80 về doanh nghiệp KH&CN. Thứ trưởng Nguyễn Quân cũng trình bày sơ kết, đánh giá về tình hình thực hiện Nghị định 115 và Nghị định 80, cũng như dự thảo Nghị định sửa đổi hai Nghị định này. Hội nghị cũng đã nghe lãnh đạo các Sở, ngành, các đơn vị tại các đầu cầu trình bày báo cáo tham luận về những vấn đề liên quan, những thuận lợi và khó khăn khi triển khai Nghị định 115 và Nghị định 80, đồng thời đề xuất các biện pháp giải quyết.

Sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị định 115, về cơ bản hệ thống văn bản pháp quy hướng dẫn thực hiện Nghị định này đã được Bộ KH&CN và các bộ, ngành liên quan xây dựng trình Chính phủ và ban hành tương đối đầy đủ, tạo điều kiện pháp lý để các tổ chức KH&CN áp dụng thực hiện chuyển đổi tổ chức và hoạt động sang cơ chế tự chủ một cách thuận lợi và đúng hướng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Bộ KH&CN đã thành lập Ban chỉ đạo Liên Bộ để tuyên truyền, hướng dẫn Nghị định, tập hợp những ý kiến, giải quyết những vướng mắc, đồng thời hướng dẫn xây dựng Đề án thí điểm cho các tổ chức KH&CN do các Bộ, ngành, địa phương chỉ định. Tính đến cuối năm 2008 trong tổ số 546 tổ chức KH&CN thuộc các Bộ, ngành, địa phương có báo cáo, thì có 242 tổ chức có Đề án đã được phê duyệt (chiếm 45,5%); 97 tổ chức đã có Đề án trình cấp thẩm quyền phê duyệt (chiếm 18%); 192 tổ chức đang xây dựng và hoàn chỉnh Đề án (35%); 12 tổ chức được các Bộ, ngành, địa phương quyết định áp dụng thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ (chiếm 2%); 03 tổ chức chuyển sang mô hình hoạt động là doanh nghiệp KH&CN (chiếm 0,5%).

Về Nghị định 80, ngay sau khi được ban hành, Bộ KH&CN đã chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ tổ chức phổ biến, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định. Các doanh nghiệp KH&CN thực hiện theo Nghị định 80 bước đầu có nhiều thuận lợi. Từ khi được chứng nhận doanh nghiệp KH&CN, uy tín và vị thế của tổ chức được tăng lên rõ rệt, doanh thu tăng, số lượng hợp đồng ký kết được nhiều hơn. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và theo đề xuất của các tổ chức KH&CN công lập, các tổ chức, cá nhân có liên quan, Bộ KH&CN đang xây dựng “Chương trình phát triển doanh nghiệp KH&CN và hỗ trợ các tổ chức KH&CN công lập chuyển sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm” để trình Chính phủ phê duyệt.

Các tham luận và ý kiến của  các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đều đánh giá cao chính sách đổi mới quản lý KH&CN của Nhà nước và coi đó là một bước đi tất yếu và cần thiết để nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức KH&CN trên cả nước.

 

Bạn đang xem  : Trang chủ Tin tức & Sự kiện Hội nghị trực tuyến về thực hiện nghị định 115 và nghị định 80

Hỗ trợ kỹ thuật

Liên kết

Design template Hợp tác cùng phát triển

Thư viện điện tử

Tra cứu tài liệu trực tuyến.

Mã nguồn mở

 Joomlart Forum Học liệu mở